پرشیا تدبیر- اخبار

لیست اخبار

حضور پارسیس در نمایشگاه برج میلاد

نمایشگاه مواد غذایی با کشورهای اسلامی

هم اینک محصولات پارسیس قابل تهیه در فرودگاه بین المللی امام خمینی

محصولات پارسیس در فرودگاه بین المللی امام خمینی

صادرات محصولات پارسیس

صادرات محصولات پارسیس