پرشیا تدبیر- همایش شیخ بهایی

جزئیات خبر

همایش شیخ بهایی

 پارسیس در همایش بزرگ شیخ بهای به عنوان حامی  در تاریخ ۲۴-۲۶ اردیبهشت ماه میزبان خلاقیت میهمانان و سرمایه گذاران در شهر اصفهان.ی 

   همایش شیخ بهایی