پرشیا تدبیر- حضور پارسیس در نمایشگاه برج میلاد

جزئیات خبر

حضور پارسیس در نمایشگاه برج میلاد

نمایشگاه اگرو فود(مواد غذایی)

حضور پارسیس در برج میلاد با حضور کشورهای 

لبنان /امارات /قزاقستان /افغانستان /کویت / قطر/ عراق و....                                                           

   حضور پارسیس در نمایشگاه برج میلاد